Canach - UMW 0-0

Canach - UMW 0-0

Kanech brengt et nët faerdeg doheem ze wannen. 
Géint Mertert war et eréischt deen 2. Punkt am 5. Heemmatch.